Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 5 March 2012
Image of publication cover

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w danym kraju, w myśl koncepcji Transparency International, powinny tworzyć spójny system rzetelności życia publicznego (National Integrity System). Trzeba zaznaczyć, że – przynajmniej w polskich warunkach – jest on bardziej czymś w rodzaju Świętego Graala niż systemem sensu stricto, a więc względnie spójnym zbiorem połączonych elementów (instytucji społecznych), które się wzajemnie funkcjonalnie uzupełniają. Naszej ocenie podlegała więc przede wszystkim jakość funkcjonowania trzynastu podstawowych filarów, na których docelowo powinien się opierać ten system, w tym między innymi władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej, organów ścigania czy organizacji pozarządowych, oraz ogólnych uwarunkowań natury ekonomicznej, społecznej, kulturowej i politycznej.

Country / Territory - Poland   
Language(s) - Polish   
Topic - Access to information   |   Accountability   |   Civil society   |   Governance   |   Intergovernmental bodies   |   Judiciary   |   Law enforcement   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Public procurement   |   Public services   |   Surveys   |   Transparency International   |   Whistleblowing   
Tags - Institutions   |   monitoringu   |   polsce   

True stories

Parents’ nightmare

Nyasha* was only nine years old when she was raped on her way to school in Zimbabwe.Read the story

Healthcare under threat

At a rural emergency clinic eight nurses received an unexpected pay cut. When they protested, their bosses threatened to close down the centre.Read the story

Transparency Twitter