Оценка на националната система за почтеност на България

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 31 May 2012
Image of publication cover

Метода за Оценка на Национална Система за Почтеност (National Integrity Systems Assessment - NIS) осигурява рамка, която антикорупционни организации могат да използват за да анализират както нивото и причините за корупция в дадена държава така и ефективността на националните усилия за противодействие на корупцията. Оценката на Националната Системата за Почтеност на България предоставя подробен преглед на политическия климат за борба с корупцията в страната и подчертава сфери за реформа.

|

Translation of: National Integrity System Assessment BulgariaCountry / Territory - Bulgaria   
Topic - Civil society   |   Judiciary   |   Law enforcement   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Public procurement   |   Surveys   

True stories

Restoring hope

Fadzai’s aunt managed to save enough money to buy the child a school uniform. Little did she know at the time, that was the start of her troubles.Read the story

Protecting public money

Much-needed public funds for health, education and other essential services were being lost.Read the story

Transparency Twitter