Оценка на националната система за почтеност на България

Filed under - Surveys

National Integrity System assessment published 31 May 2012
Image of publication cover

Метода за Оценка на Национална Система за Почтеност (National Integrity Systems Assessment - NIS) осигурява рамка, която антикорупционни организации могат да използват за да анализират както нивото и причините за корупция в дадена държава така и ефективността на националните усилия за противодействие на корупцията. Оценката на Националната Системата за Почтеност на България предоставя подробен преглед на политическия климат за борба с корупцията в страната и подчертава сфери за реформа.

|

Translation of: National Integrity System Assessment BulgariaCountry / Territory - Bulgaria   
Topic - Civil society   |   Judiciary   |   Law enforcement   |   Media   |   Politics and government   |   Private sector   |   Public procurement   |   Surveys   

True stories

Lessons in integrity

Thirty per cent of Ghanaians live on less than US$1.25 per dayRead the story

Dream job

Far away from home after responding to a recruitment advertisement, Leeroy soon learned that he was expected to work for food and accommodation ...Read the story

Transparency Twitter